15th May 2018

Konstelace

Prošla jsem si dvouletým výcvikem rodinných konstelací a pohybů duše u Bhagata J. Zeilhofera.

Práce s konstelacemi mi umožnila pochopit a přijmout, co jsem z naší rodové linie dostala do vínku a osvobodit se z traumat mých i těch přejatých od rodičů a prarodičů. Konstelace mi pomáhají žít svobodnější život.

S konstelacemi pracuji buď ve skupině nebo formou individuálních konzultací. Pro bližší informace o individuálních setkáních mě, prosím, kontaktujte.

Skupinové konstelace v Praze

Konstelujeme v Praze na Hanspaulce, v příjemném domácím prostředí. Konstelací Vás provedu já nebo má spolukonstelátorka Tereza (dle vašich preferencí). Většinou konstelujeme v neděli odpoledne mezi 14. a 21. hodinou.

Aktuální informace a termíny naleznete na našem Facebooku.

O metodě

Zdroj: Institut rodinných konstelací

http://www.shangrila.cz/rodinne-konstelace-a-pohyby-duse

Rodinné konstelace jsou velmi účinnou metodou k rozpoznávání rodinných zapletení v rodině původu i v současné rodině. Práce s nimi může být někdy překvapivá, ale je vždy zaměřená na zdroje a podporu a přináší uvolnění a pochopení lidských problému a životních situací. Konstelace pomáhají k tomu, že láska může opět plynout mezi jednotlivými členy rodinného systému.

Moderní práce s konstelacemi zdaleka přesahuje rozsah původních rodinných konstelací. Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti i dalších oblastí života.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial